Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

MAI EM VỀ

MAI EM VỀ


Mai em về chẳng nhớ chẳng thương,
Cũng chẳng thấy nhớ về ai đó.
Để một hôm nắng về hỏi nhỏ,
Có ru buồn một giấc mơ không?


Mai em về hỏi lá diêu bông,

Tôi chẳng biết lấy gì mà nói.
Chỉ biết trách nhà thơ đã gọi,
Để ai buồn hồi đó sang sông.
Mai em về chẳng nhớ chẳng thương,
Gió đã quyến bước chân đang vội.
Tà áo dài bay nghiêng trong nội,
Em về chưa 
ta nhớ em rồi.Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...